Školenie a preškolenie trénerov jazdectva

Slovenská jazdecká federácia a TJ Slávia UVLF Košice oznamujú, že sa bude konať

Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve.

Je určené pre záujemcov, ktorí ešte neabsolvovali žiaden kurz.

Bližšie informácie a prihláška tu: info

 


Slovenská jazdecká federácia a TJ Slávia UVLF Košice oznamujú, že sa bude konať

Preškolenie na trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve.

Preškolenie je určené výhradne absolventom akreditovaných kurzov vzdelávania Inštruktorov jazdectva, ktorí majú osvedčenie po dobe platnosti, vydané pred rokom 2011, alebo ktorých doba platnosti uplynie v roku 2016,2017,2018,2019.

Bližšie informácie a prihláška tu: info