Nový web VSO

Spúšťame nové stránky Východoslovenskej oblasti Slovenskej jazdeckej federácie 🙂

Obsah sa bude postupne  dopĺňať.

Zápisnicu z stretnutia zástupcov klubov VSO nájdete v sekcii Dokumenty